Doorstroom naar vervolgonderwijs
Toelichting van de school
Zoals uit de gegevens blijkt, gaat een relatief groot deel van onze havo-examenkandidaten naar het VWO.
Waar kwamen de leerlingen na het examen in 2017-2018 terecht?
25,0% van de havo-leerlingen kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.60,0% van de havo-leerlingen kwam op het hbo terecht.1,3% van de havo-leerlingen kwam op het mbo terecht.13,8% van de havo-leerlingen gaat verder in het voortgezet onderwijs.18,1% van de vwo-leerlingen kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.78,5% van de vwo-leerlingen kwam op het wo terecht.2,7% van de vwo-leerlingen kwam op het hbo terecht.0,7% van de vwo-leerlingen kwam op het mbo terecht.