Examencijfers
Wat zijn de gemiddelde eindcijfers van de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 6,7 op het vwo.Vergelijkingsgroep: 6,5 op het havo.School: 6,7 op het vwo.School: 6,5 op het havo.
Toelichting van de school
De cijfers tonen een stabiel beeld; er zijn geen significante verschillen tussen de cijfers van het schoolexamen en het centraal examen.
In de incidentele gevallen waarin het gemiddelde van een vak lager uitvalt ten opzichte van het landelijk gemiddelde, wordt een plan van aanpak opgesteld om tot een beter resultaat te komen.