Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
Passend Onderwijs
In principe kan onze school alle leerlingen zonder toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs passend onderwijs geven. In geval van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften gaan wij samen met ouders en het onderwijszorgcentrum van Kans & Kleur na wat de beste passende onderwijsplek is voor deze leerling op één van de basisscholen van Kans & Kleur. Soms is dat niet de school die het dichtst bij huis staat, maar er is altijd een passende plek op één van onze scholen.
X-niveaugroep
Aandacht aan het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen vindt plaats binnen de groep of het cluster. Regelmatig werken deze leerlingen in een niveaugroep aan verdiepende onderwerpen. Hoofddoelstelling hierbij is 'leren leren'. In de toekomst moet dit volledig ingebed zijn in het reguliere onderwijsaanbod.
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Gedragsspecialist
10
Intern begeleider
6