Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
De groepen zijn in schooljaar 2015-2016 ingedeeld in
  • leerstofjaargroepen (4,5,6,7,8)
  • meervoudige  jaargroepen (1-2, 2-3)
Kinderen leren van elkaar! Je leert het meest door aan elkaar uit te leggen en met elkaar te overleggen.
Daarom werken wij met volgens het principe van Coöperatieve Leren van Spencer Kagan en groeien wij in een aantal jaar naar het werken in meervoudige jaargroepen door de gehele school.
Specialisatie van leerkrachten
We hebben een aantal specialisten binnen ons team, die de collega's ondersteunen en begeleiden:
  • ICT
  • Special needs
  • Geïntegreerd en vakoverstijgend onderwijs
  • Kunst en cultuur
  • Bewegingsonderwijs
  • Muziek
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
Muziek
Spel en beweging/bewegingsonderwijs
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?