Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
De tussenresultaten geven ons informatie over de ontwikkeling van de individuele leerlingen en de groepen als geheel. Op basis van vooraf gestelde doelen, analyseren wij de resultaten en stemmen er het onderwijsaanbod op af. We noemen dit opbrengst- en handelingsgericht werken. Het gebeurt op school-, groep- en individueel niveau.