Profiel van de school
Toelichting van de school
 ‘Ik blijf mijzelf, wij groeien samen’
Onze missie, het hogere doel geeft kernachtig onze totale visie weer. Wingerd wil een school zijn waar ieder zijn persoonlijke talenten kan ontwikkelen in samenwerking en verantwoordelijkheid voor elkaar, waarbij vertrouwen en waardering belangrijke kernwaarden zijn. 
Ieder kind is anders en mag dat ook zijn. De start op de basisschool verschilt voor ieder kind, maar ook het niveau waarop het na acht jaar de basisschool zal verlaten. Kinderen ontwikkelen en leren niet in het zelfde tempo en hun kwaliteiten liggen op uiteenlopende terreinen. Wij gaan in het onderwijs uit van deze erkende ongelijkheid. Dat betekent dat niet ieder kind hetzelfde onderwijsaanbod krijgt en dat er verschillen in tempo zijn.
Probleemoplossend vermogen, kritisch denken, culturele sensitiviteit, communicatieve en sociale vaardigheden worden met behulp van coöperatief leren gestimuleerd. Door kennis en vaardigheden aan anderen uit te leggen wordt het geleerde verdiept en bekrachtigd.
Welke kernwoorden passen bij de school?
Vertrouwen
Waardering
Ik blijf mijzelf, wij groeien
Zelfverantwoordelijk
Samen verantwoordelijk