Schoolklimaat en veiligheid
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?
Toelichting van de school
Wij besteden dagelijks aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit is continue proces. We werken hieraan door elkaar te leren kennen en te begrijpen, door te oefenen met sociale vaardigheden en kennis te krijgen van democratische principes in onze samenleving.