Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
De eindscores van een school zijn zelden in achtereenvolgende jaren hetzelfde. Immers de samenstelling van de groepen is per jaar verschillend.
Daarom is het belangrijk om te kijken of de leerlingen zich tijdens de basisschoolperiode hebben ontwikkeld volgens de voor hen specifieke verwachtingen. 
Dit in ogenschouw nemend zijn de resultaten van de afgelopen jaren conform de verwachtingen.
In 2014-2015 bestond groep 8 uit (zeer)laag scorende en heel hoog scorende leerlingen. Er was nauwelijks een middengroep. Deze onevenwichtige verdeling heeft geleid tot een laag gemiddelde. Beide groepen hebben echter wel gepresteerd naar verwachting van hun ontwikkeling. 
In 2015-2016 zijn drie leerlingen niet meegenomen in de gemiddelde score i.v.m. een aangepast uitstroomniveau.
In 2016-2017 is één leerling niet meegenomen in de gemiddelde score i.v.m. een aangepast uitstroomniveau. Eén leerling heeft wegens ziekte niet mee kunnen doen aan de eindtoets. Deze leerling heeft een verwijzing naar het VWO. De inschatting is dat de gemiddelde score hoger was uitgekomen indien deze leerling mee had kunnen doen met de centrale eindtoets.
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in eerdere jaren?
School: 79,4Inspectie-ondergrens: 79,9
 
School: 536,0School: 536,0School: 532,6School: 532,6School: 537,9School: 537,9School: 532,5School: 532,5School: 536,0School: 532,6School: 537,9School: 532,5Inspectie-ondergrens: 535,2Inspectie-ondergrens: 535,2Inspectie-ondergrens: 535,2Inspectie-ondergrens: 535,2
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 1% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
37
30
16
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
0 %
0 %
1 %
Score
Score
Score
532,6
35 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
De school geeft aan dat er een aantal leerlingen (<5) is met een aangepast eindniveau. Deze leerlingen zijn niet meegeteld in de gemiddelde score.
536,0
26 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
De school geeft aan dat er een aantal leerlingen (<5) is met een aangepast eindniveau. Deze leerlingen zijn niet meegeteld in de gemiddelde score.
79,4
16 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets