Personeelskenmerken
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 0,8% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 24,6% van het personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 19,7% van het personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 25,0% van het personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 24,7% van het personeel is 25-35 jaar.Vergelijkingsgroep: 5,2% van het personeel is 15-25 jaar.Vergelijkingsgroep: 0,0% van het personeel is Jonger dan 15 jaar.Instelling: 33,7% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 29,3% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 9,8% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 27,2% van het personeel is 25-35 jaar.
Toelichting van de school
Het team van Wingerd bestaat bijna geheel uit vrouwen. We zien dit beeld de komende jaren waarschijnlijk niet veranderen. In de getoonde grafieken zien we dat de gemiddelde leeftijd boven de 45 jaar ligt. Momenteel hebben wij ook een aantal jonge leerkrachten in ons team.
Het totaal aan beschikbare formatie ligt lager dan het landelijk gemiddelde. Dit komt doordat er weinig kinderen met een wegingsfactor (ouders met lage opleiding) de school bezoeken. Voor scholen met veel weging ontvangt een school namelijk extra middelen. Wij zetten in verhouding veel formatie in voor het primaire lesgevende proces.