Oudertevredenheid
Toelichting van de school
Hierbij de resultaten van de oudertevredenheidspeiling die is afgenomen in de maand april 2019. Van alle ouders hebben 64 ouders de enquête ingevuld. Voor een betrouwbaar resultaat hadden we 144 reacties nodig gehad. Wat u hier ziet is de uitslag van de reacties van 64 ouders. Omdat deze ouders zich hebben ingezet om de enquête in te vullen willen we de uitkomst toch met u delen. 
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,7School: gemiddeld cijfer is 8,0
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 11 juli 2019.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Aantal leerlingen: 230 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 64
Bron: Vensters
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)
Gemiddeld cijfer
 
In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,5School: gemiddeld cijfer is 8,7
 
Hoe veilig voelt uw kind zich op school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,3School: gemiddeld cijfer is 8,5
 
Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,5School: gemiddeld cijfer is 7,8
 
Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,9School: gemiddeld cijfer is 8,0
 
Onderwijsleerproces
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,8School: gemiddeld cijfer is 7,8
 
In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,6School: gemiddeld cijfer is 7,8
 
Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,2School: gemiddeld cijfer is 7,3
 
Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,0School: gemiddeld cijfer is 8,2
 
Informatie en communicatie
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,5School: gemiddeld cijfer is 8,3
 
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,2School: gemiddeld cijfer is 7,8
 
Rapportcijfer
Gemiddeld cijfer
 
Welk rapportcijfer geeft u de school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,7School: gemiddeld cijfer is 8,0
 
 
 
 
 
School
 
 
 
Vergelijkingsgroep