Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
De Spindel is een eigentijdse katholieke school waar iedereen welkom is. We zijn een grote school maar hebben veel persoonlijke aandacht voor onze leerlingen: Wij kennen onze kinderen! Daarnaast vind je op de Spindel veiligheid en geborgenheid in je groep. In ons dagelijks handelen en de drie schoolregels die we hebben, komt onze identiteit duidelijk naar voren:
- Voor groot en klein zullen we aardig zijn
- Neem de tijd voor veiligheid
- We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen
We hebben de afgelopen jaren mooie stappen gezet richting passend onderwijs. Onze school is aangesloten bij het Regionaal Samenwerkingsverband Breda (RSV Breda e.o.) primair onderwijs 30-03. Ons ondersteuningsplan hangt nauw samen met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Wettelijk is vastgesteld dat het RSV het niveau van basisondersteuning vaststelt.
Onder basisondersteuning wordt verstaan: het geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die op school planmatig en kwalitatief goed (eventueel in samenwerking met ketenpartners) worden uitgevoerd. We gaan stap voor stap verder met het versterken van de basisondersteuning. Dit alles steeds gerelateerd aan onze eigen visie en uitgangspunten. In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is beschreven welke basis- en extra ondersteuning wij onze leerlingen bieden en wat onze ambities voor de komende jaren zijn.
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Intern begeleider
13
Rekenspecialist
6
Remedial teacher
6
Specialist hoogbegaafdheid
3
Specialist Hoogsensitiviteit
2