Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
We gaan stap voor stap verder met het versterken van de basisondersteuning. Dit alles steeds gerelateerd aan onze eigen visie en uitgangspunten. Hierbij is een duidelijk beeld van bestuurlijke, lokale en regionale ontwikkelingen onmisbaar. We verwachten dat ondersteuning vanuit het RSV geboden zal worden.
We hebben de afgelopen jaren mooie stappen gezet richting passend onderwijs. Om de basisondersteuning te versterken, goed vorm te blijven geven en te borgen moeten nog inspanningen worden verricht. In de basis zijn reeds een aantal voorwaarden aanwezig om voldoende ondersteuning te bieden. Bestuurlijke keuzes en ontwikkelingen binnen ons samenwerkingsverband moeten duidelijkheid gaan geven over de toekomst.