Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school worden afgestemd op de voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen. Ons onderwijs richt zich daarbij grotendeels op de emotionele en cognitieve ontwikkeling, maar ook op het ontwikkelen van creativiteit en het verwerven van noodzakelijke kennis van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
Het vertrekpunt voor het onderwijs op de Spindel is de groep. Voor het kind en de andere kinderen, de leerkrachten en de school is van groot belang hoe de samenstelling van de groep is waarin een kind geplaatst wordt. Het betreft een complexe afweging waarbij zeer veel factoren een rol spelen. Bij de start op de Spindel is er een uitgebreide intakeprocedure. Na groep 2 worden er evenwichtige groepen 3 samengesteld. Na groep 5 verandert de samenstelling van de klas en formeren we nieuwe groepen die tot het einde van de basisschool samen blijven. Ouders mogen van de Spindel verwachten dat we zorgvuldig met de belangen van hun kind én die van de andere kinderen omgaan en ter zake een gemotiveerde beslissing nemen. In samenspraak met de MR is er een heldere procedure voor de groepssamenstelling ontwikkeld. De school kan niet garanderen dat bij voorbaat aan alle wensen van ouders tegemoet kan worden gekomen, omdat daarvoor de belangenafweging te complex is.
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
De vervanging van leerkrachten bij afwezigheid wordt samen met de andere scholen van het Groene Lint geregeld.
Binnen onze stichting hebben we leerkrachten met een min-max contract, die bij afwezigheid van een leerkracht beschikbaar zijn voor vervanging. Een enkele keer komt het voor dat we geen leerkracht beschikbaar hebben. Dan vervangt een van onze ondersteuners in de groep.
Mocht ook dat niet lukken, bijvoorbeeld in een periode met veel zieken ('griepgolf') worden kinderen over andere groepen verdeeld.
In dat geval treden we ook in overleg met het bestuur en bestaat de mogelijkheid dat ouders worden verzocht om hun kind thuis te houden.
 
  
 
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.