Sociale opbrengsten
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Samen een fijne Spindel maken
We werken preventief
Pesten lossen we op als groep
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
KiVa, de kracht van de groep
De Spindel is een KiVa-school. De KiVa-methode werkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Daardoor wordt de sociale veiligheid op onze school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief voorkomen. KiVa werkt preventief, maar het programma kent ook curatieve onderdelen voor wanneer er zich toch problemen voordoen. 
Sinds de introductie op de Spindel in 2013 is pesten en pestgedrag substantieel afgenomen. Om de continuïteit en de doorgaande lijn te waarborgen hebben we een speciaal KiVa-team. KiVa is echter niet alleen een anti-pestmethode, daarmee wordt het programma tekort gedaan. KiVa is inderdaad effectief tegen pesten, maar het biedt veel meer dan dat!
De oplossing in de groep
Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen zoals pesters, slachtoffers of kinderen met veel of weinig vriendjes en vriendinnetjes. Want hoewel niet iedereen er verantwoordelijk voor is dat er groepsproblemen zijn, is iedereen er wel verantwoordelijk voor dat die problemen worden opgelost en in de toekomst worden voorkomen. KiVa gebruikt dus de kracht van de groep. Ons motto luidt dan ook:
Samen maken wij er een fijne school van!
We werken aan een cultuur waarin wederzijdse acceptatie, respectvol en positief gedrag de norm is. Dát is waar KiVa en de Spindel voor staan.
Samenwerking tussen school en ouders
Samenwerking tussen school en thuis is belangrijk. Het is fijn en duidelijk voor kinderen als leerkrachten en ouders dezelfde boodschap meegeven en dezelfde taal spreken. Daarom worden ouders in het proces meegenomen. Dat gebeurt onder andere door het organiseren van ouderavonden. Het KiVa-team informeert dan ouders over de aanpak van pestgedrag en het belang van positieve groepsvorming. Bovendien is er de oudergids met daarin alle informatie óver en alle uitgangspunten ván KiVa. 
klik hier voor de oudergids