Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Samenwerken
Vertrouwen
Inspirerend
Openheid
Ambitie
Missie en visie
Hoger doel ('waarom bestaan wij?')
De Spindel is een toegankelijke basisschool, verweven in de Bavelse gemeenschap. Samen bouwen wij aan een stevig fundament voor de toekomst van ieder kind.
Gewaagd doel ('waarheen gaan we?)

In 2024 voelt iedereen zich gewaardeerd en is medeverantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en dat van het collectief. Op de Spindel worden talenten erkend en werk je aan je kwaliteiten met als basis zelfvertrouwen en een positieve eigenwaarde.
Kernwaarden ('waarvoor staan wij?')

Inspirerend, Samenwerken, Vertrouwen, Openheid, Ambitie
Kernkwaliteiten ('waarin blinken wij uit?')

Wij kennen onze kinderen en elkaar
Duidelijkheid en kaders
Wij zijn een professioneel team
Wij staan voor vernieuwing