Oudertevredenheid
Toelichting van de school
De resultaten van de peiling hebben we meegenomen in de prioritering van de actiepunten uit het schoolplan. In de bijlage kunt u hier meer over lezen. 
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,7School: gemiddeld cijfer is 7,4
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 11 juli 2019.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Aantal ouders\verzorgers: 317 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 158
Bron: Scholen met Succes