Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
 
Toelichting van de school
Er zijn heldere afspraken met de voorschoolse voorzieningen waardoor de start voor kinderen op de Spindel zo goed mogelijk verloopt. We kennen een uitgebreide intakeprocedure met ouders, om zo al vanaf de start een goed beeld te hebben op onderwijsbehoeften. Zo lukt het ons om vanaf het begin in te spelen op wat kinderen nodig hebben.