Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
Op de Spindel gebruiken we de eindtoets van Cito.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 536,2School: 536,2School: 539,8School: 539,8School: 538,3School: 538,3School: 535,3School: 535,3School: 536,2School: 536,2School: 536,2School: 539,8School: 538,3School: 535,3School: 536,2Inspectie-ondergrens: 534,9Inspectie-ondergrens: 534,9Inspectie-ondergrens: 534,9Inspectie-ondergrens: 535,1Inspectie-ondergrens: 535,1
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 2% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
65
71
70
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
2 %
2 %
2 %
Score
Score
Score
538,3
63 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
539,8
68 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
536,2
69 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets