Waardering Inspectie
Wat zegt de inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport:
Toelichting van de school
In 2018 heeft de Spindel een themabezoek met betrekking tot didactisch handelen aangevraagd bij de inspectie. De terugkoppeling hiervan vindt u in de bijlage.