Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar
Toelichting van de school
Binnen de regio Breda zijn er tussen de basisscholen en het voortgezet onderwijs afspraken gemaakt  over de wijze van advisering. Deze leest u op www.vobreda.nl. De directeur van de Spindel is voorzitter van het regionaal overleg over dit onderwerp. Voor een goede interpretatie van onderstaande gegevens, in relatie tot deze regioafspraken, mag u altijd contact opnemen.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Vergelijkingsgroep: 8,6% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 18,2% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,5% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 19,7% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 10,2% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 23,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 10,9% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 12,5% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 12,5% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 15,6% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 10,9% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 37,5% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2016-2017 en waar kwamen ze in 2019-2020 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 1,6% van de leerlingen met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,3% van de leerlingen met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,1% van de leerlingen met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 10,9% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 1,6% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,3% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,3% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 14,1% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 1,6% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,1% van de leerlingen met een havo / vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,8% van de leerlingen met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 31,3% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,3% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar havo.vmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavohavohavovwovwovwo
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 0-5% gewogen leerlingen.
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-k advies in 2016-2017 in 2019-2020 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2016-2017 in 2019-2020 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 9,3% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b.Vergelijkingsgroep: 60,5% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 26,2% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 28,6% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b.School: 57,1% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.School: 14,3% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
Vergelijkingsgroep: 9,6% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 70,9% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 12,5% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-k.School: 87,5% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies in 2016-2017 in 2019-2020 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2016-2017 in 2019-2020 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 47,7% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: 40,2% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op havo.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op havo.
 
Vergelijkingsgroep: 16,6% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: 58,5% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.School: 10,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 90,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een havo / vwo advies in 2016-2017 in 2019-2020 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2016-2017 in 2019-2020 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 40,9% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo.Vergelijkingsgroep: 45,1% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op vwo.School: 71,4% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo.School: 28,6% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op vwo.
 
Vergelijkingsgroep: 9,7% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo.Vergelijkingsgroep: 84,4% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 16,7% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo.School: 83,3% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.