Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2016-2017 en waar kwamen ze in 2019-2020 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 1,6% van de leerlingen met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,3% van de leerlingen met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,1% van de leerlingen met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 10,9% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 1,6% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,3% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,3% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 14,1% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 1,6% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,1% van de leerlingen met een havo / vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,8% van de leerlingen met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 31,3% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,3% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar havo.vmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavohavohavovwovwovwo
Toelichting van de school
Binnen de regio Breda zijn er tussen de basisscholen en het voortgezet onderwijs afspraken gemaakt  over de wijze van advisering. Deze leest u op www.vobreda.nl. De directeur van de Spindel is voorzitter van het regionaal overleg over dit onderwerp. Voor een goede interpretatie van onderstaande gegevens, in relatie tot deze regioafspraken, mag u altijd contact opnemen.