Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat we ons allemaal (leerkrachten, kinderen en ouders) samen inspannen voor een fijne school. Factoren die bijdragen aan het welbevinden van leerlingen en medewerkers op de Spindel noemen we het pedagogisch klimaat. Een goed pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren omdat het leidt tot betere leerresultaten en meer werkplezier.  
Een goede samenwerking tussen school en ouders draagt hier positief aan bij. Daarom hebben we een aantal gedragsregels opgesteld die de basis vormen en een goed en veilig pedagogisch klimaat op onze school kunnen versterken.  
Respect
We gaan op een respectvolle en eerlijke manier met elkaar om. We luisteren naar elkaar en staan open voor elkaars standpunten.
Veiligheid
We zorgen samen voor een sfeer waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen. We tonen hierbij belangstelling voor elkaars welzijn.
Samenwerking We hebben een gezamenlijk belang: uw kind, onze leerling. We nemen ieder onze verantwoordelijkheid.
Openheid We communiceren actief, open en eerlijk met elkaar.
Alle leerlingen, leerkrachten en ouders van de Spindel worden geacht zich aan deze afspraken te houden, zich er verantwoordelijk voor te voelen en elkaar er op aan te spreken. Zo maken er samen een fijne school van.    
Soms gebeuren er ingrijpende zaken in het leven van een kind. Denk bijvoorbeeld aan een overlijden of een scheiding. Als school vinden we het belangrijk op de hoogte te zijn, zodat we kunnen inspelen op de behoeften van uw kind. We willen u dan ook vragen om het te melden bij de leerkracht, zodat er een afspraak gemaakt kan worden voor een persoonlijk gesprek.