Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Toelichting groeperingsvorm:
Voor de samenstelling van de kleutergroepen is bewust gekozen voor gemengde groepen. Dat wil zeggen dat jongste en oudste kleuters bij elkaar in de klas zitten. Op deze manier leren kinderen veel van elkaar; jongsten leren bijvoorbeeld van de oudsten hoe de gang van zaken in de klas is, oudsten leren van de jongsten om rekening te houden met elkaar. Op deze manier leren kinderen al op jonge leeftijd samen te werken.
Vanaf groep 3 komen kinderen met leeftijdgenoten in de klas (een ‘jaargroep’). Er zijn geen combinatieklassen.In de klassen zitten de kinderen in principe in tafelgroepjes, die enkele keren per jaar wisselen van samenstelling. Op deze manier is het samen¬werken makkelijk te bevorderen en te organiseren.
Toelichting vakleerkrachten:
Sinds het schooljaar 2018 is de school een overeenkomst met Cultura aangegaan om het aanbod voor de vakgebieden drama en muziek te gaan verbeteren. Hierbij worden dramadocenten en muziekdocenten ingezet om leerlingen lessen aan te bieden en om leerkrachten te scholen. 
Het uiteindelijke doel is dat er een doorgaande lijn komt en dat leerkrachten in staat zijn om goede drama- en muzieklessen te verzorgen. 
 
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
We maken gebruik van de invallerspool IPPON. We streven ernaar om het aantal wisselingen in een groep zo beperkt mogelijk te maken. 
Mocht een leerkracht ziek zijn dan wordt er 's ochtends een invaller gezocht. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht via Social Schools. Mocht het niet lukken om een invaller te vinden dan zal de school proberen om het intern op te lossen. Afhankelijk van de situatie kan de school besluiten om de kinderen een dag thuis te laten. Hierover worden ouders z.s.m. geïnformeerd. 
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
  
  
 
Drama
Muziek
Spel en beweging / bewegingsonderwijs