Schoolkosten
Wat zijn de gemiddelde schoolkosten in het eerste leerjaar?
vmbo: € 215,00
Toelichting van de school
Leerjaar 1: Ouderbijdrage € 45,00, Zomerkamp €125, Tekendoos €20, Sportkleding €25
Leerjaar 2 t/m 4:  Ouderbijdrage € 45,00