Personeel
Voor deze indicator zijn onvolledige of onjuiste gegevens van de overheid ontvangen. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.
Toelichting van de school
De school is ook hier opgedeeld in twee brinnummers,/scholen.
Wat betreft Onderwijs Groep Tilburg personeel geldt de volgende toelichting:
Een groot deel van de indirecte medewerkers is in dienst van de afdeling Bestuurs-, Management- en Onderwijsondersteuning van de Onderwijsgroep Tilburg, maar werkt feitelijk wel op deze school.
Voor het Beatrix College gedeelte van het personeel is het ook niet mogelijk om een zuiver beeld te geven door de indeling van ondersteunend en docerend personeel.