Waardering Inspectie en andere evaluaties
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Toelichting van de school
Er is door de Inspectie op onze school in schooljaar 2017-2018 een onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek was onderdeel van een groter Bestuursonderzoek welke eens per vier jaar plaatsvindt. In dit onderzoek is door de Inspectie vastgesteld dat het Reeshofcollege op alle onderdelen voldoende scoort.