Tevredenheid leerlingen
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 6,6
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 13 juni 2019.
Aantal leerlingen: 757 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 650
Bron: DUO Onderwijsonderzoek & Advies