Schoolondersteuningsprofiel
Welke ondersteuning biedt deze school?
Klik om te downloaden:
Klik om te downloaden
Toelichting van de school
Voor u ligt het schoolondersteuningsplan van het Reeshof College. Dit is geen statisch document, maar een plan in ontwikkeling.
Zoals onze jonge school nog volop in ontwikkeling is, is ook de leerlingenzorg en daarmee ook het interne zorgteam in groei. Toch heeft de zorg binnen het Reeshof College al een groei gemaakt en zijn we trots op hoe de zorg is georganiseerd op onze school. In dit plan leest u over alle zaken die te maken hebben met de manier waarop zorg wordt geboden aan leerlingen van het Reeshof College.

Renée Pauel
Zorgcoördinator Reeshof College