Profiel- en sectorkeuze
Welke profielen volgen de examendeelnemers van 2018-2019?
Top 3 vmbo-b
Dienstverlening en producten (100,0%)
Top 3 vmbo-k
Dienstverlening en producten (100,0%)
Top 3 vmbo-(g)t
Zorg en Welzijn (38,6%)
Economie (32,7%)
Techniek (19,8%)
Toelichting van de school
Onze school is een vmbo-school voor dienstverlening en producten.
We bieden een brede oriëntatie op beroepen en de opleidingen die daarvoor nodig zijn.
De sectoren commercie, zorg en welzijn en techniek worden uitgebreid belicht.