Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 538 leerlingen.School: 738 leerlingen.
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van schoolsamenstelling.
Deze school valt in de vergelijkingsgroep vmbo-bk(g)t.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?
Vergelijkingsgroep: 538 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 538 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 551 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 551 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 573 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 573 leerlingen in 2017-2018.School: 738 leerlingen in 2019-2020.School: 738 leerlingen in 2019-2020.School: 757 leerlingen in 2018-2019.School: 757 leerlingen in 2018-2019.School: 749 leerlingen in 2017-2018.School: 749 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 538 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 551 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 573 leerlingen in 2017-2018.School: 738 leerlingen in 2019-2020.School: 757 leerlingen in 2018-2019.School: 749 leerlingen in 2017-2018.
Hoe zijn de leerlingen die in 2018-2019 examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 33,8% op het vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 39,8% op het vmbo-k.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 26,3% op het vmbo-b.School: van alle examenleerlingen zit 49,0% op het vmbo-(g)t.School: van alle examenleerlingen zit 43,7% op het vmbo-k.School: van alle examenleerlingen zit 7,3% op het vmbo-b.
Hoe zijn de leerlingen die de afgelopen jaren examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
School: van de examenleerlingen in 2018-2019 zit 49,0% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2018-2019 zit 43,7% op het vmbo-k.School: van de examenleerlingen in 2018-2019 zit 7,3% op het vmbo-b.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 48,8% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 43,0% op het vmbo-k.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 8,1% op het vmbo-b.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 55,8% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 36,7% op het vmbo-k.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 7,5% op het vmbo-b.
Wat is de verhouding jongens-meisjes op school in
2019-2020?
School: 50,3% jongens.School: 49,7% meisjes.
Wat is de verhouding jongens-meisjes van alle scholen in de vergelijkingsgroep in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 52,8% jongens.Vergelijkingsgroep: 47,2% meisjes.