Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Nee, de school werkt niet samen met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.
 
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.