Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
Grote Beer wil het beste uit elke leerling naar boven halen. We werken gericht aan leerlingopbrengsten. Dit onderdeel beoordeelt de inspectie positief. Elk kind laten groeien naar eigen vermogen vinden wij erg belangrijk. Dit vraagt goed georganiseerd onderwijs met een grote zorgbreedte. Maatwerk dus. Op dit punt laten scholen zich moeilijk vergelijken. Dat wat in een kind zit, halen wij er uit.
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 80,1School: 80,1School: 78,0School: 78,0School: 79,6School: 79,6School: 75,0School: 75,0School: 76,8School: 76,8School: 80,1School: 78,0School: 79,6School: 75,0School: 76,8Inspectie-ondergrens: 77,1Inspectie-ondergrens: 77,1Inspectie-ondergrens: 76,6Inspectie-ondergrens: 76,3Inspectie-ondergrens: 75,8
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 19% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
44
36
37
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
22 %
19 %
19 %
Score
Score
Score
79,6
39 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets
 
78,0
32 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets
De school geeft aan dat er een aantal leerlingen (<5) is met een aangepast eindniveau. Deze leerlingen zijn niet meegeteld in de gemiddelde score. De school kiest ervoor om een aantal (<5) leerlingen in de gemiddelde score mee te tellen. Deze leerlingen zijn kort in Nederland (< 4 jr), kort op school (< 2 jr), zeer moeilijk lerend of hebben een VSO- of PrO-advies.
80,1
37 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets
De school kiest ervoor om een aantal (6) leerlingen in de gemiddelde score mee te tellen. Deze leerlingen zijn kort in Nederland (< 4 jr), kort op school (< 2 jr), zeer moeilijk lerend of hebben een VSO- of PrO-advies.