Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Toelichting van de school
Iedereen heeft in aanleg kwaliteiten en capaciteiten. De omgeving (thuis, de buurt, kinderopvang, vriendjes en vriendinnetjes etc.) beïnvloedt deze capaciteiten. Vanaf 4 jaar sluit Grote Beer aan bij deze ontwikkelingen en bouwt deze verder uit. Niet voor niets is ons motto: 'Kijk eens, wat ik kan...' Op 11-12 jarige leeftijd volgt dan de keuze voor het Voortgezet Onderwijs. Samen met ouders, het kind en de leerkracht proberen wij die keuze zo goed mogelijk te maken met als hoofdvraag: ‘Wat is de school die het beste qua aanleg, prestaties en interesses bij de leerling past en waar hij een goede kans van slagen heeft ?’ Daar waar interesses liggen, dát wil je graag verder ontplooien op weg naar een beroep of studie. Aanleg, tempo, sociaal-emotionele ontwikkeling, omgevingsinvloeden, lichamelijke gesteldheid en de schoolprestatie bepalen het eindadvies voor het Voortgezet Onderwijs.
Vanaf de start op de basisschool zijn wij bezig om ouders en leerlingen goed te informeren over de voortgang en prestaties van de leerling. Eind groep 6 vernemen ouders, in het rapportgesprek van juni, het eerste voorlopige advies voor het voortgezet onderwijs.  We gebruiken daarvoor alle op school bekende gegevens uit ons leerlingvolgsysteem (toetsuitslagen, grafieken, inzet, gedrag en andere factoren). Bij het formuleren van dit eerste VO-advies zijn de leraar, de IB-er en de directie betrokken. Dit advies geeft een eerste indicatie naar welke vorm van voortgezet onderwijs de leerling wellicht gaat. We geven dit VO-advies al eind groep 6, opdat we met dit advies het onderwijs in groep 7 en 8 ‘sturen’. We geven voor elke individuele leerling dan ook aan aan welke vakgebieden we extra aandacht besteden in groep 7 en 8. Ouders geven tevens prematuur te kennen of ze zich in het VO-advies vinden. Zo niet, dan raken we daarover met elkaar in gesprek.
In groep 7 en 8 bekijken we daarom ook met regelmaat of we het voorlopig VO-advies willen aanpassen. Er kan in groep 7 en 8 nog van alles gebeuren, maar we zijn ook reëel. Halverwege groep 8 volgt het eindadvies, waarmee u uw kind aanmeldt op het Voortgezet Onderwijs. We betrekken bij ons eindadvies:
  • de schoolrapportage door alle basisschooljaren heen (aanleg, prestaties, tempo, welbevinden, sociaal- emotionele vorming)
  • de gemaakte schooltoetsen (het leerlingvolgsysteem)
  • de totaalindruk van de leerkracht
We nodigen ouders en leerlingen uit voor een adviesgesprek, waarin bovenstaande onderdelen aan de orde komen. Ouders krijgen van ons geen advies omtrent een specifieke school, maar wel over het schooltype.   In het adviesgesprek wordt  het onderwijskundig rapport dat naar het voortgezet onderwijs gaat met de ouders besproken. In het onderwijskundig rapport staat alle informatie die Grote Beer geeft aan de school waar de leerling wordt aangemeld. 
Op de website vindt u onder het kopje schoolinformatie --> voortgezet onderwijs meer informatie over de tot standkoming van het eindadvies.
n.b. Voor het praktijkonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs is een extra toetsafname nodig, die reeds plaatsvindt in oktober of november. 

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 10,6% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 5,1% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 13,4% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 5,0% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 18,1% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,6% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 16,2% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 7,1% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 12,5% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 11,1% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 16,7% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 16,7% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 8,3% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.School: 13,9% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 2,8% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 16,7% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 2,8% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 11,1% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 15-20% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2017-2018 en waar kwamen ze in 2018-2019 terecht?
Deze informatie is eind van dit jaar beschikbaar.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Vergelijkingsgroep: 2,4% van de leerlingen kreeg PrO advies.Vergelijkingsgroep: 11,9% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 5,5% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 14,4% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 4,0% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 19,5% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 14,0% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 6,8% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 10,9% van de leerlingen kreeg vwo advies.Vergelijkingsgroep: 2,5% van de leerlingen kreeg onbekend advies.School: 6,8% van de leerlingen kreeg PrO advies.School: 15,9% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 6,8% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 6,8% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 11,4% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.School: 9,1% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 9,1% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 9,1% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 11,4% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 9,1% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 4,5% van de leerlingen kreeg onbekend advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 20-30% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2016-2017 en waar kwamen ze in 2017-2018 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,0% met een PrO advies uitgestroomd naar PrO.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,3% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,0% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,0% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,3% met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,3% met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,3% met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,3% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,3% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,3% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,3% met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,0% met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,3% met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,3% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,7% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,3% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,7% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,7% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,7% met een havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,7% met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,7% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,0% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,7% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,7% met een vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,3% met een onbekend advies uitgestroomd naar vmbo-b.PrOPrOPrOvmbovmbovmbovmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havohavohavohavohavo / vwohavo / vwohavo / vwovwovwovwo
Waar kwamen de leerlingen met een PrO advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 84,4% van de leerlingen met een PrO advies kwam terecht op PrO.School: 100,0% van de leerlingen met een PrO advies kwam terecht op PrO.
 
Vergelijkingsgroep: 46,1% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.Vergelijkingsgroep: 25,8% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 3,7% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-k.School: 42,9% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.School: 42,9% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.School: 14,3% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-k.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-k advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 33,9% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 17,1% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 3,7% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
Vergelijkingsgroep: 23,4% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo.Vergelijkingsgroep: 17,2% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 2,2% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo.School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 28,6% van de leerlingen met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo.Vergelijkingsgroep: 32,8% van de leerlingen met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: 0,7% van de leerlingen met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies kwam terecht op havo.School: 20,0% van de leerlingen met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo.School: 60,0% van de leerlingen met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 20,0% van de leerlingen met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies kwam terecht op havo.
 
Vergelijkingsgroep: 1,2% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 45,1% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: 2,6% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op havo.School: 25,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 25,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op havo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 35,9% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.Vergelijkingsgroep: 11,2% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op havo.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op havo.
 
Vergelijkingsgroep: 23,6% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.Vergelijkingsgroep: 51,3% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 50,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.School: 50,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een havo / vwo advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 60,2% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo / vwo.Vergelijkingsgroep: 17,9% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op vwo.School: 60,0% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 40,0% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op vwo.
 
Vergelijkingsgroep: 22,3% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo / vwo.Vergelijkingsgroep: 70,5% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 50,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 50,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een onbekend advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
   
Vergelijkingsgroep: 10,4% van de leerlingen met een onbekend advies kwam terecht op vmbo-b.School: 100,0% van de leerlingen met een onbekend advies kwam terecht op vmbo-b.