Toelichting van de school
In deze tabel zie je welke voorspelling het basisschooladvies geeft. In leerjaar 3 wordt bekeken of de leerling in de opleiding zit die past bij het basisschooladvies. 
Schooladvies en plaatsing
Zitten de leerlingen in 2018-2019 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
School: 26,3% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 73,7% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 11,1% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 26,7% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 62,2% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 29,8% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 70,2% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Op niveau van basisschooladvies
 
 
 
Boven niveau van basisschooladvies
 
 
 
Onder niveau van basisschooladvies