Doorstroom naar vervolgonderwijs
Toelichting van de school
De tabel geeft aan welke vervolgopleiding de examenleerlingen doen. Het merendeel van de leerlingen gaat verder in de geeigende vervolgopleiding (mbo-hbo-wo). Examenleerlingen die in VO blijven, stromen op van vmbo-t naar havo of van havo naar vwo. 
Bestemming "overig" houdt in dat een examenleerling naar een particuliere opleiding is, die niet door de overheid bekostigd wordt. Voor examenleerlingen van havo en vwo kan het ook een tussenjaar inhouden. Die leerlingen vervolgen meestal daarna hun opleiding.
Een enkele leerling van havo of vwo studeert niet verder en gaat werken.
Waar kwamen de leerlingen na het examen in 2017-2018 terecht?
65,0% van de vmbo-(g)t-leerlingen kwam op het mbo terecht.35,0% van de vmbo-(g)t-leerlingen gaat verder in het voortgezet onderwijs.24,8% van de havo-leerlingen kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.67,0% van de havo-leerlingen kwam op het hbo terecht.2,8% van de havo-leerlingen kwam op het mbo terecht.5,5% van de havo-leerlingen gaat verder in het voortgezet onderwijs.26,2% van de vwo-leerlingen kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.69,2% van de vwo-leerlingen kwam op het wo terecht.4,6% van de vwo-leerlingen kwam op het hbo terecht.