Profiel van de school
Toelichting van de school
Ons hoofddoel is de leerlingen te laten uitstromen naar een geschikte plek op de arbeidsmarkt en/of vervolgopleiding.
Leerlingen worden middels een individueel Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) via branchecertificaten en vakdiploma's opgeleid richting hun uitstroomdoel. Ook is het mogelijk om vanaf leerjaar 4 intern de Entreeopleiding-niveau 1 te volgen. De school werkt hiertoe samen met het ROC Albeda.
De school biedt onderwijs op maat in een praktische context.
Het onderwijs is gericht op toekomstig werk, burgerschap, wonen en vrije tijd.
De leerlingen zitten in kleine klassen van (zo mogelijk) maximaal 16 leerlingen. Tijdens de praktijklessen is de groep bij voorkeur niet groter dan 8 leerlingen. Grotere groepen worden begeleid door een docent en een onderwijsassistent.
Er is een uitgebreide zorgstructuur met professionele specialisten.
We zijn naast een leeromgeving een leefgemeenschap met veel aandacht voor sociaal emotioneel welbevinden.Goede relaties zijn uitgangspunt van al ons handelen. Immers: zonder relatie geen prestatie !
Deze slogan " geen prestatie zonder relatie" van Luc Stevens is uitgangspunt voor al ons pedagogisch handelen.
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
 
Kleinschalig
Individueel ontwikkelplan
Prot. Christelijk
Uitgebreide zorgstructuur
Vakdiploma' s en certificaten
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?