Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
 De school heeft in juni 2013 het Veilige school certificaat behaald van de Gemeente Rotterdam.
In november 2016 heeft de school een her-audit Veilige school laten uitvoeren. De school behaalde het maximum aantal punten ! (zie bijlage)
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,2Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,6Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,4School: gemiddeld cijfer voor Leraren en veiligheid is 7,4School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,6School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,3
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 13 juni 2019.
Aantal leerlingen praktijkonderwijs: 203 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 131
Bron: ProZO!
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019, uitgesplitst naar stelling?
Schoolklimaat
 
Gemiddeld cijfer
 
Ik ga met plezier naar school.
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,9School: gemiddeld cijfer is 6,7
 
Ik voel me fijn op school.
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,4School: gemiddeld cijfer is 7,1
 
Ik mag op school mijn eigen mening geven.
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,4School: gemiddeld cijfer is 7,4
 
Ik krijg informatie op school over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn.
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,3School: gemiddeld cijfer is 7,5
 
Ik voel me veilig op school.
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,7School: gemiddeld cijfer is 7,5
 
Als ik problemen heb, weet ik bij wie ik moet zijn op school.
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,8School: gemiddeld cijfer is 7,7
 
Ik kan altijd bij mijn mentor/leraar terecht.
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,9School: gemiddeld cijfer is 8,0
 
Ik ben tevreden over hoe wij met elkaar omgaan op school.
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,8School: gemiddeld cijfer is 6,8
 
Veiligheid
 
Gemiddeld cijfer
 
Andere leerlingen pesten mij op school.
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,6Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,5
helemaal niet
Medeleerlingen pesten mij via internet/telefoon.
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,8Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,7
helemaal niet
Andere leerlingen discrimineren mij op school.
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,4Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,6
helemaal niet
Andere leerlingen slaan of schoppen mij op school.
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,9Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,6
helemaal niet
Leraren en veiligheid
 
Gemiddeld cijfer
 
De leraren zijn geïnteresseerd in mij.
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,2School: gemiddeld cijfer is 7,6
(* 8% n.v.t.)
De leraren helpen mij meer zelfvertrouwen te krijgen.
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,2School: gemiddeld cijfer is 7,2
 
De leraren helpen mij met anderen om te gaan.
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,9School: gemiddeld cijfer is 7,0
 
De leraren doen er wat aan, als ik gepest word.
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,4School: gemiddeld cijfer is 7,8
(* 17% n.v.t.)
 
School
| Vergelijkingsgroep
* Een deel van de respondenten heeft een (aantal) van de stellingen binnen dit thema beantwoord met 'weet ik niet' of 'niet van toepassing'
Bron: ProZO!
  
Wat is het veiligheidsbeleid van de school?
Klik op het icoon:
Welk anti-pestprogramma wordt uitgevoerd op de school?
zie toelichting
We hebben duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan op school. Ons doel: een pestvrije school, waar iedereen dagelijks met plezier naar toe komt (leerlingen en medewerkers). We proberen de leerlingen aan te leren hun problemen bespreekbaar te maken en ze dezelfde dag nog met of zonder hulp van anderen op te lossen.
Binnen de reguliere SOVA lessen en wekelijkse mentorlessen kan aandacht besteed worden aan pestgedrag.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. A. van Liempd
Mevr. N. van der Waal
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?