Waardering Inspectie en andere evaluaties
Toelichting van de school
In april 2019 heeft de school een uitgebreid kwaliteitsonderzoek van de Onderwijsinspectie gehad.
Dit meest recente uiterst positieve inspectierapport d.d. juni 2019 vindt u in de bijlage. 
In januari 2020 heeft de school voor de tweede keer het predicaat Excellente scholen 2020-2022 behaald.
Het juryrapport d.d. januari 2020 vindt u ook hieronder in de bijlage.
In november 2016 heeft de school tijdens een re-audit het certificaat Veilige School 2016-2019 opnieuw behaald. (zie voor het volledige rapport de bijlage hieronder)
 
 
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Welke andere evaluaties voert de school uit?
Kwaliteitsprofiel
Omschrijving evaluatie
Doel evaluatie
Vervolgstappen na evaluatie
in 2019 is het nieuwe schoolplan Accent Werkt uitgekomen. Het schoolplan bestaat uit 5 pijlers die terugkomen in het jaarplan van de school en jaarlijks geëvalueerd worden met het hele team.
Elk jaar wordt er met het hele team van medewerkers een evaluatie gehouden van de afgesproken ontwikkelpunten uit dit 5 jarenplan. De evaluatie is om te bekijken of de doelen uit het jaarplan behaald zijn.
Naar aanleiding van deze evaluatie worden de ontwikkelpunten op de vijf pijlers van  CVO voor het volgende schooljaar vastgesteld.
Visitatietraject SLO Lucas
Omschrijving evaluatie
Doel evaluatie
Vervolgstappen na evaluatie
De school neemt deel aan het visitatietraject tussen CVO en de scholengroep SLO Lucas
Middels een SWOT analyse en een aantal onderzoeksvragen te komen tot een kwalitatief betere school organisatie.
Ontwikkelpunten uit dit rapport worden opgenomen in het 5 jaren ontwikkelplan van de school.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?