Waardering Inspectie en andere evaluaties
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Toelichting van de school
Na positieve beoordelingen door de onderwijsinspectie in 2009, 2011 en 2013 heeft de school recentelijk in januari 2017 een uitgebreid kwaliteitsonderzoek van de Onderwijsinspectie gehad.
Dit meest recente uiterst positieve inspectierapport d.d. april 2019 vindt u in de bijlage. 
In 2017 heeft de school het predicaat Excellente scholen 2017-2019 behaald.
Het juryrapport d.d. januari 2017 vindt u ook hieronder in de bijlage.
In november 2016 heeft de school tijdens een re-audit het certificaat Veilige School 2016-2019 opnieuw behaald. (zie voor het volledige rapport de bijlage hieronder)