Tevredenheid leerlingen
Toelichting van de school
De school neemt in het kader van het traject van PROZO via het Platform Praktijkonderwijs deel aan Leerling,- en Ouder-enquêtes.
Jaarlijks worden de Leerling-enquêtes uitgevoerd en om de twee jaar de enquêtes : Ouders en Personeel (en Management).
De meest recente leerlingenquete dateert van januari 2017.
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?
Deze school brengt de tevredenheid van leerlingen breed in beeld rond 14 thema’s die de scholen voor praktijkonderwijs landelijk samen hebben bepaald als indicator voor ‘goed praktijkonderwijs’.
 
Klik op het icoon om het rapport te downloaden:
In het rapport ziet u scores in een aantal kleuren; groen = uitstekend, geel = voldoende, oranje = ‘verbeterpunt’.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?