Tevredenheid ouders
Toelichting van de school
De resultaten van de enquête laten zien dat de ouders/verzorgers zeer tevreden zijn over onze school.
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,9School: gemiddeld cijfer is 8,4
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 14 juni 2018.
Aantal ouders\verzorgers: 195 - Aantal respondenten: 40
Bron: ProZO!
Hoe tevreden waren ouders over de school de afgelopen jaren?
School: gemiddeld cijfer is 8,4 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,9 in 2017-2018
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2017-2018, uitgesplitst naar thema?
Thema
Gemiddeld cijfer
 
Passend aanbod - De school houdt rekening met wat mijn kind al kan.
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,9School: gemiddeld cijfer is 8,2
 
Adaptief onderwijs - Als mijn kind hulp nodig heeft, krijgt hij die ook op school.
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,0School: gemiddeld cijfer is 8,6
 
Stimulerende omgeving - De school stimuleert mijn kind om te laten zien wat hij kan.
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,1School: gemiddeld cijfer is 8,6
 
Ouders - De school betrekt mij bij het onderwijs aan mijn kind.
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,6School: gemiddeld cijfer is 8,3
 
Veiligheid - Mijn kind voelt zich veilig op school.
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,2School: gemiddeld cijfer is 8,5
(6% n.v.t.*)
Sociale competenties - De school helpt mijn kind goed met anderen om te gaan.
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,0School: gemiddeld cijfer is 8,6
 
Begeleiding - De leraren houden in de gaten hoe het met mijn kind gaat en helpen zo nodig.
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,1School: gemiddeld cijfer is 8,6
 
Individueel Ontwikkelplan en portfolio - De school maakt afspraken met mij en mijn kind over wat hij wil leren.
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,0School: gemiddeld cijfer is 8,5
(9% n.v.t.*)
Stages en loopbaan - De school begeleidt mijn kind goed op zijn stage.
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,5School: gemiddeld cijfer is 7,8
(33% n.v.t.*)
Resultaten - In het portfolio van mijn kind zie ik wat hij geleerd heeft.
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,8School: gemiddeld cijfer is 8,4
(12% n.v.t.*)
De school - Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,9School: gemiddeld cijfer is 8,4
 
Leeropbrengsten wonen - De school bereidt mijn kind voor op zelfstandig wonen.
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,2School: gemiddeld cijfer is 8,5
 
Leeropbrengsten werken - De school bereidt mijn kind goed voor op het werken in een bedrijf.
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,6School: gemiddeld cijfer is 7,8
 
Leeropbrengsten vrije tijd en burgerschap - De school helpt mijn kind zijn vrije tijd goed te besteden.
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,9School: gemiddeld cijfer is 8,1
 
 
 
 
 
School
 
 
 
Vergelijkingsgroep
 
* Een deel van de onderliggende stellingen is beantwoord met ‘weet ik niet’ of ‘niet van toepassing’.