Tevredenheid leerlingen
De school heeft voor 2018-2019 alleen een vragenlijst afgenomen voor sociale veiligheid. De resultaten zijn zichtbaar in de indicator Schoolklimaat en veiligheid.
Toelichting van de school
In de enquêtes geven de leerlingen aan zeer tevreden te zijn over de leeropbrengsten en de veiligheid op onze school.