Aantal leerlingen
Toelichting van de school
De gewenst omvang van de school ligt rond de 1000 leerlingen.
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 1.141 leerlingen.School: 841 leerlingen.
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van schoolsamenstelling.
Deze school valt in de vergelijkingsgroep vmbo-(g)t havo vwo.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?
Vergelijkingsgroep: 1.141 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 1.141 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 1.159 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.159 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.175 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.175 leerlingen in 2017-2018.School: 841 leerlingen in 2019-2020.School: 841 leerlingen in 2019-2020.School: 911 leerlingen in 2018-2019.School: 911 leerlingen in 2018-2019.School: 926 leerlingen in 2017-2018.School: 926 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.141 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 1.159 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.175 leerlingen in 2017-2018.School: 841 leerlingen in 2019-2020.School: 911 leerlingen in 2018-2019.School: 926 leerlingen in 2017-2018.
Hoe zijn de leerlingen die in 2018-2019 examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 42,6% op het havo.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 34,5% op het vmbo-(g)t.School: van alle examenleerlingen zit 56,4% op het havo.School: van alle examenleerlingen zit 43,6% op het vmbo-(g)t.
Hoe zijn de leerlingen die de afgelopen jaren examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
School: van de examenleerlingen in 2018-2019 zit 56,4% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2018-2019 zit 43,6% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 53,5% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 46,5% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 41,8% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 58,2% op het vmbo-(g)t.
Hoe zijn de leerlingen verdeeld per leerjaar in 2019-2020?
  
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 5
brj
 
53
153
        
vmbo-(g)t
 
23
49
53
69
69
79
68
85
  
havo
 
58
65
105
86
71
85
168
118
173
105
School
Vergelijkingsgroep
 
 
Wat is de verhouding jongens-meisjes op school in
2019-2020?
School: 48,2% jongens.School: 51,8% meisjes.
Wat is de verhouding jongens-meisjes van alle scholen in de vergelijkingsgroep in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 48,2% jongens.Vergelijkingsgroep: 51,8% meisjes.