Schoolkosten
Wat zijn de gemiddelde schoolkosten in het eerste leerjaar?
vmbo: € 55,00
Toelichting van de school
Het volledige overzicht van schoolkosten staat vermeld in onze Schoolgids.
De Schoolgids is te vinden op onze website: http://www.vestdijk.nl/over-simon-vestdijk/schoolgids/