Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
De hoge score voor  het gevoel van veiligheid van onze leerlingen ligt in het verlengde van  onze kernwaarde en de hoge prioritiet die we hieraan geven.
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,2Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,1School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,5School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,0
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 13 juni 2019.
Aantal leerlingen: 1094 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 989
Bron: Vensters
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019, uitgesplitst naar onderwijssoort?
 
Schoolklimaat
Veiligheid
brj
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,6School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 6,7
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,3School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 8,7
vmbo
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,3School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,4
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,1School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,5
vmbo-b
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 6,2
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,8School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,4
vmbo-k
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 6,2
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,0School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,4
vmbo-(g)t
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,8School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 6,1
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,1School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,0
havo
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,0School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,0
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,2School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,5
vwo
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,3School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,3
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,4School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,6
 
 
 
 
Vergelijkingsgroep
 
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat
 
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden ben je over de sfeer op school?
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,3School: gemiddeld cijfer is 7,2
 
Hoe tevreden ben je over de omgang met andere leerlingen van jouw school?
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,2School: gemiddeld cijfer is 7,4
 
Ga je met plezier naar school?
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 6,7
 
Hoe tevreden ben je over de veiligheid op school?
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,7School: gemiddeld cijfer is 7,5
 
Hoe duidelijk vind je de regels op school?
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,1School: gemiddeld cijfer is 6,7
 
Hoe tevreden ben je over hulp die je van school krijgt bij persoonlijke problemen?
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,0School: gemiddeld cijfer is 6,8
(* 28% n.v.t.)
Hoe tevreden ben je over wat school doet tegen pesten?
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6School: gemiddeld cijfer is 6,7
 
Veiligheid
 
Gemiddeld cijfer
 
Ben je de afgelopen drie maanden gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,5Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,0
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden online gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,7Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,4
helemaal niet
Hebben leerlingen van deze school jou de afgelopen drie maanden expres lichamelijk pijn gedaan?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,3Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,1
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,4 Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,1
helemaal niet
 
School
| Vergelijkingsgroep
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.
Bron: Vensters
  
Wat is het veiligheidsbeleid van de school?
Klik op het icoon:
Welk anti-pestprogramma wordt uitgevoerd op de school?
Rots & Water
Alle leerlingen in de brugklas krijgen een training "Rots & Water". Ook in de andere leerjaren wordt deze training, bij behoefte, ingezet. Een aantal docenten is hier speciaal voor opgeleid. De onderwerpen 'voorkomen van pesten' en het verbeteren van 'sociale vaardigheden' komen ook aan bod in de mentorlessen. Ook is er een pedagogisch conciërge.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Het pestprotocol staat op onze website: www.vestdijk.nl
Meer informatie via onze website: www.vestdijk.nl