Sociale opbrengsten
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
SOCIAAL VEILIG KLIMAAT
ZELFREDZAAMHEID
VAN EN MET ELKAAR LEREN
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Ons uitgangspunt is dat kinderen moeten kunnen leren in een omgeving waar ze zich veilig, gerespecteerd, gewaardeerd en geaccepteerd voelen.
Onder sociale opbrengsten verstaan we het leren van sociale vaardigheden. Vaardigheden die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en zo bij te dragen aan de samenleving. Samenwerken, conflicten oplossen, zelfredzaam zijn, planmatig taken kunnen oppakken zijn sociale competenties die bijdragen aan een positief en sociaal veilig klimaat op school en daarmee aan het verbeteren van de leerprestaties van de kinderen.