Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 536,2School: 536,2School: 535,7School: 535,7School: 536,5School: 536,5School: 535,9School: 535,9School: 536,2School: 536,2School: 536,2School: 535,7School: 536,5School: 535,9School: 536,2Inspectie-ondergrens: 534,3Inspectie-ondergrens: 534,2Inspectie-ondergrens: 533,9Inspectie-ondergrens: 533,7Inspectie-ondergrens: 533,5
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep