Waardering Inspectie en andere evaluaties
Toelichting van de school
In 2010 heeft een externe evaluatie door het Europees Platform plaatsgevonden. De Montessori High School krijgt het predicaat tto-juniorschool.
In 2011 hebben geen externe evaluaties plaatsgevonden.
 
In 2012 heeft de visitatie van de Vereniging voor Montessori Onderwijs plaats gevonden m.b.t. de leerjaren 1 tot en met 3. Het resultaat was ruim voldoende.

In 2012 heeft het inspectieonderzoek het resultaat 'voldoende' opgeleverd.

In januari 2013 heeft een visitatie door het Europees Platform plaatsgevonden n.a.v. de plannen tot Elos-onderwijs. De visitatiecommissie was zeer te spreken over de voornemens van de school.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Welke andere evaluaties voert de school uit?
VISITATIE TWEETALIG ONDERWIJS (2010)
Omschrijving evaluatie
Doel evaluatie
Vervolgstappen na evaluatie
De uitvoerende organisatie van de externe evaluatie:
Europees Platform  

De resultaten van de externe evaluatie:
De school heeft het certificaat TTO JUNIOR-SCHOOL verworven. Op de volgende vijf kenmerken is het oordeel meer sterk dan zwak. De leerlingen behalen de resultaten die op grond van hun mogelijkheden kunnen worden verwacht. De tto-afdeling biedt leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken. De kwaliteit van het taalaanbod en leerstofaanbod is voldoende. In het curriculum van de tto-afdeling komt de Europese en Internationale oriëntatie tot uiting. Het pedagogisch-didactisch handelen van de vakdocenten en van de docenten Engels bevordert de verwerving van het Engels.

Informatie over deze evaluatie is interessant voor:
Directie en TTO-coördinatie Docenten Ouders (informatief) 

De reden voor de externe evaluatie:
Deze visitatie vindt plaats wanneer de eerste groep TTO-leerlingen het vierde leerjaar bereikt.  Bekeken wordt of de school het certificaat TTO junior-school kan krijgen, het certificaat voor de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs.

Op welke manier is er gewerkt tijdens deze externe evaluatie:
Bestudering documenten, gesprekken met betrokkenen en lesbezoeken.

Meer informatie over de externe evaluatie:
http://www.netwerktto.europeesplatform.nl/
Kwalificeren als TTO Junior-school
Blijvende scholing en nascholing van docenten. Ontwikkeling beleid t.a.v. Elos en TTO. Ontwikkeling van cursussen Cambridge.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?