Examencijfers
Toelichting van de school
Jaarlijks worden op basis van de examenresultaten door de vaksecties verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd.
Wat zijn de gemiddelde eindcijfers van de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 6,5 op het havo.School: 6,5 op het havo.
Wat waren de gemiddelde eindcijfers van de school de afgelopen jaren?
6,5 op het havo in 2018-2019.6,3 op het havo in 2017-2018.6,4 op het havo in 2016-2017.
Wat zijn de gemiddelde examencijfers per onderwijssoort de afgelopen jaren?
 
2016-2017
 
2017-2018
 
2018-2019
 
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
havo
6,5
6,3
6,4
 
6,4
6,1
6,3
 
6,5
6,2
6,5
 
Wat zijn de gemiddelde examencijfers per vak in 2018-2019?
 
Schoolexamen
 
Centraal examen
 
Eindcijfer
 
School
Vergelijkings- groep
 
School
Vergelijkings- groep
 
School
Vergelijkings- groep
havo
6,5
6,5
 
6,2
6,3
 
6,5
6,5
Aardrijkskunde
6,0
6,3
 
5,6
6,3
 
5,8
6,3
Biologie
6,8
6,2
 
6,5
6,0
 
6,7
6,1
Culturele en kunstzinnige vorming
6,7
7,0
    
6,7
7,0
Duitse taal en literatuur
6,0
6,3
 
6,4
5,9
 
6,2
6,2
Economie
6,0
6,2
 
5,8
6,2
 
5,9
6,2
Engelse taal en literatuur
7,0
6,6
 
6,9
6,8
 
7,0
6,8
Filosofie
7,1
6,6
 
6,3
6,3
 
6,5
6,5
Franse taal en literatuur
6,6
6,4
 
5,7
5,9
 
6,2
6,1
Geschiedenis
6,3
6,3
 
6,3
6,3
 
6,3
6,3
Kunst (beeldende vormgeving)
6,6
6,8
 
6,6
6,3
 
6,7
6,6
Maatschappijleer
6,9
6,8
    
6,9
6,8
Maatschappijwetenschappen
6,0
6,4
 
5,9
6,1
 
6,0
6,3
Management en organisatie
6,0
6,2
 
5,9
6,2
 
6,0
6,2
Natuur, leven en technologie
7,0
6,7
    
7,0
6,7
Natuurkunde
6,6
6,3
 
6,4
6,4
 
6,6
6,4
Nederlandse taal en literatuur
6,2
6,4
 
6,1
6,2
 
6,2
6,3
Scheikunde
6,4
6,2
 
6,5
6,5
 
6,6
6,4
Wiskunde A
7,0
6,3
 
5,7
6,5
 
6,4
6,4
Wiskunde B
6,2
6,3
 
6,4
6,7
 
6,3
6,5