Profiel van de school
Toelichting van de school
Het Vossius Gymnasium is een school die cognitief, sociaal en cultureel hoog scoort. Van oudsher hebben de bètavakken bij ons een prominente positie; ook bij de moderne vreemde talen en vakken als aardrijkskunde en geschiedenis bieden wij veel extra’s zoals het Geo Futureprogramma. De leerlingen krijgen een klassiek lesprogramma, waarbij wij gebruik maken van de nieuwste media. Orkesten, een koor en twee theatergroepen dragen het kunstzinnige leven op school. Excursies binnen en buiten de grenzen, deelname aan landelijke debatten en wedstrijden en cursussen Chinees, Spaans en programmeren verbreden de bagage van de leerlingen verder. Persoonlijke creativiteit en inventiviteit krijgen hier de ruimte. Het Vossius is geen school van half negen tot half drie. Het is een school voor het leven.
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
 
Zorgzaam en tolerant
Categoraal gymnasium
Klassiek en innovatief
Creatief: cultureel/technisch
Eigentijds: mediawijs/ICT